Profesionálne

odstraňovanie
azbestu

Renovácia

vodovodných, plynových a
kanalizačných potrubí

Renovácia

vodovodných, plynových a kanalizačných potrubí

Profesionálne

odstraňovanie
azbestu

Nezabúdajte na bezpečnosť !

Renovácia vodovodných, plynových a kanalizačných potrubí

Väčšina z nás upriamuje svoju pozornosť na estetickú hodnotu nehnuteľností, modernú vizualizáciu a vzhľad zachovávajúci si svoj typický ráz. Avšak jedným z faktorov, ktoré tvoria latentnú zložku napĺňania potrieb človeka dosahujúcu spokojnosť je vonkajší „obal“, ktorý je na prvom mieste záujmu o daný výrobok alebo službu. Kvalitu výrobku, či služby preto negarantujeme vzhľadom, ale tým, čo je ukryté pod zovňajškom. Zmyslom kvalitne odvedenej práce je pre nás dosiahnutie čo najvyššej spokojnosti pre vás – zákazníkov.

Kontaktujte nás

Odhlučnenie kanalizačného potrubia

Snažíme sa o zabránenie vstupu nežiaducej premennej, ktorou môže byť podľa prieskumov v krajinách EÚ práve aj hluk. Jedným zo zdrojov hluku je odpadové (kanalizačné) potrubie, predovšetkým stúpacie potrubia, ktoré často narúšajú vaše domáce pohodlie. Viacerí túto situáciu zažívajú na vlastnej koži. Hluk z novo inštalovanej bežnej plastovej rúry z PPR (polypropylén) alebo PVC (polyvinylchlorid) je v porovnaní s azbestocementovými rúrami na podstatne vyššej úrovni, čo potvrdzujú praktické a veľmi negatívne skúsenosti obyvateľov bytov bezprostredne po rekonštrukcií. Ľudský organizmus vníma hluk bežnej plastovej rúry až osem násobne silnejšie. Bolo by preto hriechom nevyužiť v rámci rekonštrukcie jej výmenu a neodstrániť tento nepríjemný zdroj hluku. Ponúkame odhlučnené potrubia od firmy REHAU a SKOLAN dB.

Výmena vodovodných potrubí

Pri výmene vodovodného potrubia volíme materiály, ktoré zabraňujú usadzovaniu vodného kameňa a tým zúženiu priemeru potrubia. Vytvorená vrstva vodného kameňa sa stáva živou pôdou pre mikroorganizmy, ktoré sú nežiadúce, a tým voda stráca na kvalite a jej hygienický stav sa zhoršuje, čím sa stáva nevhodnou na pitie. Zabráňte tak šíreniu sa nevhodných látok do zdroja pitnej vody a zabezpečte zdravší život nielen vám, ale aj vašej rodine.

Takisto aj na plynovom oceľovom potrubí sa podpisuje zub času a postupne koroduje. Spôsobuje to vlhkosť prostredia, v ktorom je potrubie inštalované. Nezabúdajte však na fakt, že pri výstavbe bytov spred polstoročia sa nemontovali ani chráničky v medzipanelovom priestore. Montážou nového potrubia sa snažíme zabezpečiť bezpečný rozvod plynu do domácností.

Výmena plynového potrubia

Takisto aj na plynovom oceľovom potrubí sa podpisuje zub času a postupne koroduje. Spôsobuje to vlhkosť prostredia, v ktorom je potrubie inštalované. Montážou nového potrubia spolu s plynovými chráničkami v panelovom spoji bytov sa snažíme zabezpečiť bezpečný rozvod plynu do domácnosti.

Naše služby využilo už

mnoho

spokojných zákazníkov

Zrealizované práce

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

05/10/2015

05/10/2015

05/10/2015

05/10/2015

01/10/2015

Photo 01 Copy Copy Copy Copy Copy

25/09/2015

Kontaktujte nás

Miloš Medvegy REKOSAN

IČO: 43058744
DIČ: 1076329694
IČ DPH: SK 1076329694

Zápis v OR živnostenský úrad Levice,
Ľ. Štúra č. 53, 93403 Levice, reg. č. 420-19102a

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Mobil: +421 907 545 212
E-mail: milos.medvegy@gmail.com

Vaše Meno (povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Názov správy

Správa


rekosan_logo

©2015 Miloš Medvegy REKOSAN. Všetky práva vyhradené.